Våre aktiviteter

BAMS har et variert aktivitetstilbud for studenter som ønsker å lære akuttmedisin utover det som tilbys i studiet. Vårt hovedfokus er praktiske øvelser og ferdighetstrening etter prinsippet “learning by doing”. Vi ønsker å arrangere aktiviteter som gir studentene en arena for å prøve og feile innenfor trygge rammer. Som en avveksling til et krevende studie er det hos oss ingen prestasjonskrav, og alle er velkommen uansett ferdighetsnivå!

Intern aktivitet
BAMS arrangerer praktiske casetreninger, skillstreninger og fasilitatorkurs for våre medlemmer. I tillegg til praktiske øvelser og ferdighetstrening arrangerer vi foredrag, demonstrasjoner, besøk på luftambulansebasen og kollokvier med gjennomgang av vitenskapelige artikler.

I samarbeid med Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland arrangerer vi årlig “Akuttmedisinsk fagdag”, en hel dag med akuttmedisinske foredrag for helsefagstudenter og ansatte.

Ekstern aktivitet
Som medlem i BAMS har man mulighet til å spille markør for helsepersonell som trener på undersøkelser av akutt sykdom eller skade, og observere på ulike kurs og forum for leger og helsepersonell. Vi videreformidler også informasjon om spennende kurs i regi av andre foreninger og aktører.