Tverrfaglig Samarbeid

13133285_1577722392558341_2763792516141993357_n

BAMS og sykepleierforeningen DGS-Akuttmedisin har innledet et samarbeid med fokus på tverrfaglig trening. Viktigheten av samarbeid mellom lege og sykepleier, og andre faggrupper, kan ikke understrekes nok! Og siden dette ikke blir gjort på våre respektive studiesteder ønsker vi å være foregangsmodeller og vise at det er mulig og at det nytter!

Vi hadde vår første samtrening på SimArena på HiB 18/4, der vi simulerte og drifta ei stor legevakt i to timar. Dette blei gjennomført med stor suksess og samtlige deltagere hadde det både kjekt og utfordrande! Samarbeid er vegen å gå.

Under er linker til ulike events vi har hatt i samarbeid med DGS-Akuttmedisin
18.04.16 Simulering – Legevakt