Styret

 

Leder: Frida Falskog, kull 15

Nestleder: Hilda-Pernille Nordby, kull 15

Økonomiansvarlig: Synne Hatlemark, kull 16

Eksternansvarlig: Christina Herdlevær, kull 15

Internansvarlig: Ida Malén Engeset, kull 16

Internansvarlig: Ingunn Furset, kull 16

Fagansvarlig: Jarle Onarheim, kull 17

Prosjektansvarlig: Marie SvanesElden, kull 15

Studieplanansvarlig: Elisabet Karlsen, kull 15

Vara: Kristoffer Sælen, kull 16

NAMS-ansvarlig: Kamilla Aastveit, kull 15

NAMS-ansavrlig: Mathias Sundfjord, kull 16

 

Styret velges årlig på generalforsamling i januar/februar.