Styret

Leder: Ragnhild Reinertsen Kjekshus, kull 17B

Nestleder: Vilde Solbakken, kull 17A

Økonomiansvarlig: Jarle Onarheim, kull 17A

Fagansvarlig: Guro Bjørke, kull 17A

Simuleringsansvarlig: Lina Overrein, kull 17B

Kursansvarlig: Eystein Bye, kull 18

Prosjektansvarlig: Marius Bekken, kull 18

Studieplanansvarlig: Maren Norli, kull 18

Eksternansvarlig: Helene Kolle Tvedt, kull 18

Utstyrsansvarlig: Maya Lee, kull 18

Medlems- og stemningsansvarlig: Hermann Bolsønes Svendsen, kull 19

 

Styret ble valgt september 2020 og blir sittende til nytt valg i september 2021.