Studentcallingen nå med traumealarm også!!

Akuttcallingen er nå oppdatert og omfatter også traumealarmer! Spre ordet til medstudenter og ta i bruk callingen! Husk obligatorisk callingforelesning først. Callingen er foreløpig kun tilgjengelig for 5 og 6 klasse, men dette er noe vi satser på at skal utvides etter prøvetiden på 6mnd! Ny introforelesning kommer snart, følg med på facebook og webmail.

studentcalling