NAMS

993836_1249426485084878_2411312494229508601_n
Foto: TAMS

NAMS står for “Norsk Akuttmedisinsk Studentforum” og blir arrangert en gang i året. I norge har vi akuttmedisinske interesseforeninger på alle de fire medisinske fakultetene TAMS – Tromsø, TrAMS – Trondheim, OAMS – Oslo og BAMS – Bergen, der disse rullerer på å arrangere NAMS. I tillegg blir AMG – Akuttmedisinsk Gruppe (NMF-Utland), DGS-Akuttmedisin (Ak.med interesseforening for sjukepleierstudentane på HiB i Bergen), samt søsterforeninger i Danmark (SATS og PUST) invitert. Dette er et glimrende arrangement der likesinnede kan møtes og utveksle erfaringer og ideer, og i tillegg skape gode relasjoner på tvers av universitet og læresteder. Fokuset er tredelt, både på organisasjonsutvikling, faglig påfyll og det sosiale. BAMS bruker å sende rundt 10stk hvert år og dette er alltid et høydepunkt!