Markøroppdrag

SAR-41

På markøroppdrag deltar våre medlemmer som markør på kurs eller øvelser for leger og annet helsepersonell. Som markør spiller man syk eller skadet og blir undersøkt av personellet som trener. Dette er en populær aktivitet som mange medlemmer syns er en spennende og lærerik erfaring! Ikke bare får man observere leger og annet helsepersonell i aksjon, men man får også oppleve det hele fra pasientens synspunkt, kjenne undersøkelsene på kroppen og lære seg symptombildet for den skaden eller sykdommen man simulerer. Under markøroppdragene trener helsepersonellet realistisk og spiller øvelsen ut så langt det lar seg gjøre. Siden “pasienten” denne gang er en frisk student er det selvsagt ikke alle undersøkelser og behandlinger som blir gjennomført, og det skal ikke være skremmende eller gjøre vondt å være markør!

På enkelte kurs organiserer vi medlemmer som kan hjelpe til med lett bevertning (kaffekoking) mot å få observere på kurset.

 

Markøroppdrag:

 • ATLS
 • BEST-kurs
 • Brannskadekurs
 • Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell
 • SAR-kurs
 • Traumesimulering

 

Bevertning mot observasjon:

 • Hemostatisk nødkirurgi (HNK)

 

Les mer om de ulike kursene her:

ATLS-kurs
Advanced Trauma and Life Support er et avansert traumekurs for leger. I Bergen kjøres kurset ca en gang om året, men det arrangeres også i de andre større norske byene. Kurset bygger på enkle prinisipper og målet for kurset er den umiddelbare håndteringen av den hardt skadde pasienten den første timen etter ankomst til sykehus. Kurset avholdet i sammarbeid med American College of Surgeons. Kurset arrangeres i over 60 land og mer en én million leger har på verdensbasis gjennomført ATLS-kurset.

BAMS stiller hvert år med 10 markører til kurset. Som markør får du delta på all undervisningen, du får kurs manualen og være markør under simuleringene og eksamen til kursdeltakerne.

 

BEST-kurs
Traumesenteret arrangerer månedlig BEST-kurs for ansatte som arbeider i akuttmottaket og i traumeteamet. For de som ikke er kjent med hva BEST er: BEST er et konsept som står for bedre og systematisk tramtrening. Tanken er at man blir bedre rustet i oppgavene sine ved å øve sammen med de man jobber sammen med til vanlig, i teamets vante omgivelser, med utstyr de er kjent med. Det kjøres alltid minst to simuleringer per team, slik man får muligheten til å øke potensialet i gruppen. Det er alltid en påfølgende debrief etter simuleringen, for å snakke om hva som gikk bra og hva man kan gjøre bedre til neste gang. Debriefen er lærerik også for markørene, for det gir et innblikk i hvordan traumeteamet tenker og hvorfor de handlet som de gjorde.

 

Brannskadekurs (EMSB)
Emergency Management of Severe Burn (EMSB) er et ATLS-basert kurs om alvorlig brannskadde pasienter. Vi har stilt med markører for dette kurset flere år på rad, med stor suksess. Det visuelle er veldig viktig under simuleringen ved EMSB, og derfor blir det omstendelig sminking av markørene.

Bergensstudentene har en glimrende mulighet til å kunne litt ekstra om alvorlige brannskader, ettersom Haukeland er nasjonalt brannskadesenter i Norge, og tar imot de mest alvorlige brannskadene fra hele landet. Rundt 700 pasienter blir hvert år behandlet for brannskader, og de mest alvorlige, ca 100 pasienter, kommer til Haukeland.

 

Hemostatisk nødkirugi (HNK)
Med hemostatisk nødkirurgi menes det at kirurgene stopper livstruende blødninger, og gjør livreddende kirurgi, men at man ikke er ferdig kirurgisk sett etter dette. De gjør altså det som er høyst nødvendig for å redde liv – og bare det.

Kurset er først og fremst for kirurger, men selvsagt må man ha med anestesilegene for å kunne utføre operasjon.

Øvelsene utføres på forsøksdyr (griser) som er er vel ivaretatt av profesjonelt personale.

Traumesenteret står som arrangør av kurset. BAMS-medlemmene er så heldig at mot kaffekoking, får man delta som observatør under operasjonene, delta på de ulike praktiske kirurgiske prosedyrene, være markør for ultralyd og følge med på undervisningen.

Følgende prinsipper trenes:

 • Pakking av blødninger i abdomen.
 • Retroperitoneal pakking av bekkenblødninger.
 • Tilganger ved forskjellige blødningslokalisasjoner.
 • Blødninger fra store kar.
 • Lateral thoracotomi med avklemming av aorta.
 • Sternumsplitt med sutur på bankende hjerte.
 • Vac Pack – vakuumpakking av åpen abdomenDokumentene kan lastes ned i dokumentarkivet HER.
 • Andre prosedyrer etter ønske.

 

 

Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell
På dette kurset er vi markører for legevaktspersonell og allmennleger som øver på ulike situasjoner med akutt skade eller sykdom.

 

SAR-kurs
SAR-kurset arrangeres av luftambulanseleger for redningsmenn og sykepleiere som jobber i Nordsjøen. Kurset foregår på Haukeland.

 

Traumesimulering i akuttmottaket
Annen hver fredag trener vakthavende traumeteam på mottak av traumepasient i akuttmottaket. På disse øvelsene er BAMS så heldig å få stille med markør! Som markør møter man opp en stund før øvelsen og får informasjon om hvilken skade man skal spilles og blir sminket etter skaden. Når øvelsen starter kommer traumeteamet inn og begynner straks å gjennomføre sine oppgaver; markørens klær blir klippet opp (ikke undertøy), venefloner lagt inn og traumeundersøkelse gjennomført. Som markør blir man pratet til og ivaretatt akkurat slik en pasient vil blitt behandlet. Etter øvelsen får man høre på, og eventuelt komme med innspill, når teamet snakker seg gjennom og evaluerer øvelsen.