Linker

Her finner du linker til andre akuttmedisinske foreninger og foretak:

NAMS – Norsk Akuttmedisinsk Studentforum
Norsk Akuttmedisinsk Studentforum (NAMS) er et samarbeid mellom de akuttmedisinske studentorganisasjonene i Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen.

Våre søsterforeninger i Norge:
OAMS – Oslo Akuttmedisinske Studentforening
TAMS – Tromsø Akuttmedisinske Studentforening
TrAMS – Trondheim Akuttmedisinske Studentforening

Andre foreninger:
SATS – Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab
Vår søsterforening i København

AMG – Akuttmedisinsk gruppe er en ideell undervisningsgruppe bestående av medisinstudenter, fysioterapeuter, og leger. AMG er en prosjektgruppe i Norsk medisinstudentforening og et fagutvalg i ANSA med den misjon å fremme akuttmedisinske kunnskaper og ferdigheter blant medisinstudenter.

Norsk Anestesiologisk Forening – den anestesiologiske foreningen under Den Norske Legeforening. Masse nyheter innen akutt- og intensivmedisin. Sjekk spesielt ut NAForum, som er NAF sitt eget blad, med Anne Berit Guttormsen som redaktør.

Norsk Luftambulanse
Norsk Luftambulanse-gruppen er en akuttmedisinsk kompetanse- og beredskapsorganisasjon som skal bidra til at kritisk syke og skadde mennesker får kvalifisert og rask medisinsk hjelp utenfor sykehus. Derfor arbeider vi med å styrke hele redningskjeden – fra folk flest til personellet i akuttmottaket.

Norsk Resuscitasjonsråd
NRR arbeider for faglig forsvarlighet og kvalitetssikring av undervisning og pasientbehandling med hensyn til både basal og avansert hjerte-lunge-redning (HLR) i og utenfor sykehus i Norge. Rådet arbeider også opp mot norske helsemyndigheter for å oppnå dette.

Ambulanse Norge
ambulanse-norge.com er et naturlig startsted for alle som har sitt daglige virke i ambulanse- og nødmeldetjenesten, samt samarbeidende etater og organisasjoner. Det generelle publikum vil sikkert også finne en del stoff av interesse på disse sidene.

Trauma.org
Trauma.org is an independent, non-profit organisation providing global education, information and communication resources for professionals in trauma and critical care.

Ferdighetssenteret UiB
Ferdighetssenteret er et samarbeid mellom Medisinsk fakultet ved Universitetet i Bergen og Helse-Bergen. Senteret har øvingslokaler på Haukeland Universitetssykehus. Lokalene blir benyttet til praktisk trening både av medisinstudenter og ansatte ved sykehuset.

Fjellmedisin