Generalforsamling 2019 – Innkalling

Innkalling – Generalforsamling 2019 for Bergen Akuttmedisnske Studentforening

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for Bergen Akuttmedisinske Studentforening – BAMS.

Dato: Tirsdag 12. Februar 2019, 16:30
Tid: Klokken 16:30
Sted: Birkhaugssalen (D303), 3etg, HUS

Generalforsamlingen markerer både slutten og begynnelsen på BAMS-året. Her vil vi sammenfatte våre aktiviteter det siste året og informere om nyheter. Vi vil ta opp forslag og også velge et nytt styre.

Har du lyst til å engasjere deg mer i BAMS?

Søk på styreverv

Alle styrevervene er åpne for valg. Motivasjonsbrev sendes til post@bams.no, merket: “Søknad2019”.

 • –  Ønsker du å stille til valg som LEDER, NESTLEDER eller ØKONOMI- og MEDLEMSANSVARLIG?

Da må motivasjonsbrevet være oss i hende innen 5. FEBRUAR. Dette for at søknaden din skal bli vurdert av valgkomiteen som vil komme med en anbefaling om hvem de synes egner seg best til disse tre vervene. Innsendt søknad vil gi rett til å holde en to minutters appell under GF om hvorfor du burde bli valgt.

 • –  Ønsker du å stille til ANDRE STYREVERV?

Send inn motivasjonsbrev, merket som over, men dette kan sendes inn helt frem til søndag 10.FEBRUAR. Innsendt søknad vil igjen gi rett til å holde en to minutters apell.

Man kan også stille på direkten under generalforsamlingen. Velger man å gjøre dette har man ikke rett på like lang appell-tid som de som har sendt inn søknad.

De ulike styreverv

Mer informasjon om de ulike vervene vil komme på sosiale medier i ukene frem mot GF. Har du spørsmål angående vervene kan man kontakte BAMS via facebook eller mail, eventuelt ta kontakt direkte med personen som nå har dette vervet. Nåværende innehavere av de respektive vervene står i parentes under. Du trenger i utgangspunktet ingen erfaring for å søke disse stillingene, kun pågangsmot og engasjement!

 • Leder(Frida Falskog, 15A)
 • Nestleder(Hilda-Pernille Nordby, 15A)
 • Økonomi- og Medlemsansvarlig (Synne Hatlemark, 16)
 • Styremedlem – Intern aktivitet 1 (Ida Málen Engeset 16)
 • Styremedlem – Intern aktivtet 2 (Ingunn Furset, 16
 • Styremedlem – Ekstern aktivitet (Christina Herdlevær, 16)
 • Styremedlem – Fagansvarlig (Jarle Onarheim, 17)
 • Styremedlem – Studieplanansvarlig (Elisabet Karlsen, 15A)
 • Styremedlem – Prosjektansvarlig (Marie Svanes Elden, 15B)
 • Vararepresentant(Kristoffer Sæler, 16)

Husk at du som BAMS-medlem har forslagsrett.

Dette betyr at man kan levere forslag, som man ønsker behandlet på generalforsamlingen, til sittende styre. Forslaget må være styret i hende innen 10 dager før generalforsamlingen, det vil si 29. JANUAR.

Er du ikke medlem? Du likevel hjertelig velkommen, finner du det interessant er det ikke for sent å melde seg inn.

Tentativ dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps.
 3. Lederens beretning
 4. Beretning fra nedsatte utvalg
 5. Framlegging av regnskap
 6. Fastsettelse av neste års kontingent
 7. Behandling av innkomne forslag
 8. Forslag om endring av styrestruktur
 9. Valg av nytt styre
 10. Valg av neste års valgkomité
 11. Eventuelt

Endelig dagsorden vil bli presentert på generalforsamlingen

Vi håper så mange som mulig vil finne veien til generalforsamlingen. Vi trenger engasjerte medlemmer og friskt blod inn i styret.
Vedtektene våre finner du på www.bams.no/dokumenter, spesielt §9 omhandler generalforsamlingen og hvordan den vil foregå.

Vel møtt.

For styret

Frida Falskog, leder BAMS

Nytt styre!

Hei alle medlemmer!

Onsdag 07.02.18 hadde BAMS generalforsamling og nytt styre ble valgt.

Det var gøy å se at så mange møtte på årets GF. Takk til alle som stilte til verv og alle andre som møtte.

Etter evaluering av forrige styreperiode kom vi frem til at vi ønsket en ekstra internansvarlig i styret i 2018, så det nye styret har nå fått to internansvarlige.

I mars 2019 er det BAMS sin tur til å arrangere NAMS. Dette er noe vi gleder oss veldig til. NAMS krever mye planlegging og organisering, og derfor valgte vi også inn to NAMS-ansvarlige på årets generalforsamling.

Vedtektene fra årets GF ligger under “dokumenter”.

Dette er det nye styret:

Leder: Frida Falskog, kull 15

Nestleder: Hilda-Pernille Nordby, kull 15

Økonomiansvarlig: Synne Hatlemark, kull 16

Eksternansvarlig: Christina Herdlevær, kull 15

Internansvarlig: Ida Malén Engeset, kull 16

Internansvarlig: Ingunn Furset, kull 16

Fagansvarlig: Jarle Onarheim, kull 17

Prosjektansvarlig: Marie Svanes Elden, kull 15

Studieplanansvarlig: Elisabet Karlsen, kull 15

Vara: Kristoffer Sælen, kull 16

NAMS-ansvarlig: Kamilla Aastveit, kull 15

NAMS-ansavrlig: Mathias Sundfjord, kull 16