Akuttmedisinsk Seminar (AMS)

11892331_823634231088523_3960579730182314869_o
Foto: AMS

BAMS kan på alle måter anbefale Akuttmedisinsk Seminar på det sterkeste! Et faglig solid opplegg og kjempesosialt der man blir kjent med mange nye fra både inn og utland! Arrangeres hver høst på Soria-Moria konferansehotell i Oslo.

Sakset fra “Om AMS” på akuttmedisinskseminar.no:

“Akuttmedisinsk seminar er et frivillig arrangement som arrangeres av og for medisinstudenter og yngre leger, men inviterer til et tverrfaglig samarbeid og de siste årene også har inkludert en rekke studenter innen sykepleie og prehospitalt arbeid (paramedic) og ferdig utdannede innen andre profesjoner. Seminaret er vel anerkjent i det akuttmedisinske miljøet i Norge og har fått mange positive tilbakemeldinger fra tidligere foredragsholdere, undervisere og sponsorer.

Det er en kjensgjerning at undervisningen i akuttmedisin for studenter innen helsefag generelt er utilstrekkelig. Likevel er det forventet at vi, både som studenter og nyutdannet helsepersonell, skal reagere raskt og korrekt i akuttmedisinske situasjoner. Formålet med seminaret er å øke den akuttmedisinske kompetansen samt tilby akuttmedisinsk fordypning for studenter med interesse innenfor feltet. Vi har som mål at deltagerne skal kunne tilegne seg både teoretisk og praktisk kunnskap, og derfor er seminaret bygget opp rundt foredrag og workshops.

Tilbakemeldingene fra tidligere deltagere viser at denne måten å arrangere seminaret på fungerer godt. Som tidligere nevnt uttrykkes det et behov for å tilegne seg praktiske kunnskaper og erfaringer som er vanskelige å oppnå gjennom studiet. Vi i AMS håper å kunne fylle en del av denne mangelen. I tillegg gir seminaret en gylden mulighet til å knytte kontakter med fremtidige kolleger på tvers av landegrenser og studiebyer samt ressurspersoner og andre aktører innenfor det akuttmedisinske fagmiljøet i Norge.

Hovedarrangør er som tidligere NMF Utland i samarbeid med Norsk Medisinstudentforening sentralt. Vi samarbeider også med Akuttmedisinsk grupp, OAMS m.f. for å gi et best mulig arrangement.”