Booking

Velkommen til AKUTTCALLINGEN!

Gjennom ordning med Gjenopplivingsrådet ved HUS tilbyr BAMS medisinstudentene i Bergen en helt unik mulighet til å ta pulsen på HUSet. Ved å benytte akuttcallingen kan man få anledning til å observere traumemottak, hjertestanser og andre intern-nød hendelser.

Bakgrunn:

I oktober 2013 godkjente Gjenopplivingsrådet i Helse Bergen prøveprosjektet ”Akuttcalling for studenter” etter initiativ fra BAMS. I starten gjaldt tilbudet 5. og 6. års medisinstudenter ved UiB. I 2014 ble ordningen utvidet til å også gjelde studenter fra 6. semester (3. års studenter).

Ihht ordning har BAMS siden oppstart vært ansvarlige for daglig drift av ordningen, hvilket omfatter:

 • Introduksjonsforelesning som er obligatorisk for nye brukere (man MÅ møte fysisk og overvære denne)
 • Online-bookingtjeneste nederst på denne siden.
 • Loggbok for uttak/innlevering av calling, samt tilbakemelding etter bruk.
 • Primærkontakt for brukere

ALLE medisinstudenter kan bruke Akuttcallingen, såfremt man oppfyller krav til bruk. Man må altså ikke være medlem av BAMS.

Krav til bruk:

 • Være på 3. studieår og ha startet undervisning på HUS
 • Ha gjennomgått introduksjonsforelesning om akuttcallingen (man MÅ fysisk møte og overvære denne)
 • Inneha kunnskaper om basal førstehjelp og HLR
 • Ha kjennskap til hovedtrekkene i sykehusets akuttberedskap
 • Ha en grunnleggende oversikt over bygningsmassen
Vi oppfordrer dere til å bruke dette tilbudet aktivt! På grunn av varierende aktivitet på callingen oppfordrer vi også til at man deltar i aktiviteter parallelt.
 
DENNE ORDNINGEN ER BASERT PÅ TILLIT. VENNLIGST IKKE MISBRUK DENNE TILLITEN DA DETTE ER EN ORDNING  SOM KOMMER ALLE STUDENTER TIL GODE OG SOM VI ØNSKER Å BEHOLDE!
 
Booking:

Booking skjer i kalenderen på bunnen av denne siden. Du velger dag (to klikk) og fører inn:

 1. Fornavn – Etternavn
 2. Kull
 3. E-post
 4. Telefonnummer.

Callingen kan kun brukes av en student av gangen, og kan ikke bookes for kortere tidsperioder enn ett døgn av gangen (fra 08:00 til 08:00). Den skal derfor leveres tilbake senest 08:00 påfølgende dag. Ikke book flere dager på rad, slik at flest mulig får sjansen til å slippe til.

Bruk:

 • Du må ha på deg helhvitt. Navneskilt/ID skal alltid bæres synlig!
 • Du henter og returnerer callingen ved ekspedisjonen i akuttmottaket (“buret”). Meld fra til koordinator at du har den.
 • Du kvitterer ut callingen i egen loggbok som skal ligge på samme sted, følg malen som allerede er tegnet opp i boken. Vær vennlig og skriv et lite notat om hvilke hendelser du har vært med på når du leverer den tilbake.
 • I boken ligger laminerte tiltakskort som er kortversjon av instruks for bruk. Ta gjerne med deg en av disse så lenge du har callingen, men husk å legg den tilbake etter bruk!

CALLINGEN SKAL IKKE FORLATE OMRÅDET HUS/BB/AHH

CALLINGEN MÅ ALLTID LEGGES TILBAKE PÅ RIKTIG PLASS ETTER BRUK

Gi oss gjerne tilbakemeldinger/innspill i forhold til bruken av callingen på post@bams.no

Powered by PINPOINT.WORLD